1. Úvod
 2. Tipy a informace
 3. Demontáž/Montáž

Demontáž a montáž plastových oken a dveří

Demontáž plastových oken a dveří

 • Před samotnou demontáží plastových oken a dveří provedou montéři kontrolu rozměru okna a otvoru.
 • Demontáž oken a dveří je vždy provedena destrukčním způsobem, a to rozříznutím rámu původního okna a jeho postupným demontováním po jednotlivých částech (pokud není dohodnuto jinak).
 • Demontáž je zahájena vysazením křídel z rámů. Montéři je odnesou buď na místo určené objednatelem (chodba, dvůr atd.), nebo do kontejneru či montážního vozidla v případě sjednání odvozu starých oken.
 • Dalším krokem je naříznutí rámu původního okna pilou u dřevěných oken a úhlovou bruskou u oken ocelových, a to v několika místech. U oken se sloupkem pak i vyříznutí sloupku. V případě, že zákazník trvá na zachování původních rámů, je nutno počítat s výrazným poškozením ostění a nákladnějším zednickým zapravením.
 • Po naříznutí rámů oken následuje vypáčení rámu z ostění. Tato operace se provádí pomocí páčidla přes dřevěný špalík opřený o špaletu, a to z důvodu minimalizace poškození ostění. Poškození fasády a ostění je vždy přímo závislé na stavu okolního zdiva.
 • Po vyjmutí rámu oken z ostění montéři překontrolují rozměr otvoru, případně ho podle potřeby upraví. Následně otvor vyčistí od zbytků suti a prachu. Vybouranou suť (zbytky cihel, omítka atd.) montéři zametou a odnesou na místo určené zákazníkem.
 • Vzhledem k tomu, že vozidla používaná pro montáž oken nejsou konstruována na převážení sypkého odpadu, není odvoz suti součástí odvozu starých oken (pokud není ve smlouvě určeno jinak).
 • Nyní je otvor připraven pro montáž nových oken. V případě, že si zákazník připravuje otvor sám, je nutné, aby přesně dodržel stanovené rozměry otvoru odsouhlasené ve smlouvě.

Montáž oken a dveří

 • Před vlastní montáží oken a dveří očistíme stavební otvor od hrubých nečistot a překontrolujeme jeho rozměry. Prostor pro zapěnění kolem oken by neměl přesáhnout 1–2 cm.
 • Zkontrolujeme, zda jsou předvrtány otvory pro použití turbošroubů. Tyto otvory se vrtají cca 15 cm od rohů a dále ve vzdálenosti do 70 cm od sebe po obvodu.
 • Rám otvorového prvku nahrubo vyklínujeme do stavebního otvoru. Hloubku umístění výplně volíme podle požadované hloubky ostění, použitých parapetů nebo dle původních špalet.
 • Rám zaměříme v určené výšce do vodorovné polohy a zaklínujeme (viz obrázek). Proměříme svislost nejdříve na jedné a potom na druhé straně. Pro důslednou kontrolu vše proměříme ještě jednou a zkontrolujeme usazení rámu proměřením obou úhlopříček.
 • Příklady vypodložení okenního rámu klínky nebo pevnými podložkami
 • Rám stavební výplně ukotvíme pomocí ocelových kotev nebo turbošroubů. Dveře kotvíme vždy pomocí turbošroubů co nejblíže pantů.
 • Po ukotvení opět zkontrolujeme vodorovnou a svislou polohu rámu, případně rovinnost jednotlivých stran (deformace kotvením).
 • Nasadíme křídla zpět do rámu, u fixních oken do rámu zasklíme sklo. Aby nedošlo k prohnutí rámu vlivem působení montážní pěny, použijeme po obvodu křídel plastové náběhové klínky. Po vytvrdnutí pěny jsou tyto následně odstraněny.
 • Provedeme zvlhčení montážní spáry, kterou následně zapěníme montážní pěnou. Množství montážní pěny volíme tak, aby se pokud možno nemusela ořezávat. Provádíme-li i následné zednické zapravení, následuje po úplném vytvrdnutí montážní pěny její oříznutí (v případě větší expanze). Pokud následné zednické zapravení neprovádíme, provede oříznutí pěny objednatel.
 • Po montáži oken a dveří se provádí kontrola seřízení a funkčnosti.
 • Na závěr montáže provedou montéři hrubý úklid a pomocí průmyslového vysavače vysají z rámu a kování veškeré hrubé nečistoty (omítku, prach z cihel, popř. špony vzniklé při vrtání montážních otvorů).

Chcete více informací nebo cenovou kalkulaci?

Zavolejte nám zdarma 800 201 202

Navštivte nejbližší pobočku nebo showroom zimních zahrad

Chcete si nechat nezávazně spočítat cenu?

Zavřít

Odeslat e-mail na:

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Váš telefon *
Vaše adresa *
Dotaz